Sabtu, 02 Oktober 2010

Syair Si Burung Pingai

oleh: Hamzah Fansuri

Hamzah sesat di dalam hutan
pergi uzlat berbulan-bulan
akan kiblatnya picek dan jawadan
inilah lambat mendapat Tuhan

Unggas pingai bukannya balam
berbunyi siang dan malam
katanya akal ahl al-alam
Hamzah Fansuri sudahlah kalam

Tuhan hamba yang punya alam
timbulkan Hamzah yang kalam
ishkinya jangankan padam
supaya warit di laut dalam

Petikan Syair Dagang

Oleh: Hamzah Fansuri

Hai sekalian kita yang kurang
nafsumu itu lawan berperang
jangan hendak lebih baiklah kurang
janganlah sama dengan orang

Amati-amati membuang diri
menjadi dagang segenap diri
baik-baik engkau fikiri
supaya dapat emas sendiri

Syair ALIF-BA-TA'

Oleh: Haji Zainal Abidin


ltulah handai baiklah pikir
dunia sekarang sudahlah akhir
kepada Allah jikalau mungkir
kapirlah engkau menjadi kapir.
Jangan kauharap emas dan uang
dunia nan fana sahajakan hilang
di dalam kubur duduk seorang
Kuburmu sempit terlalu petang.
Gantikan bilangan alif ba ta
segala huruf habis berkata
memberi petua mengajari kita
barang yang tuli bebal dan buta.
Manusia ini banyak yang bebal
mengaku dirinya orang berakal
tatkala waktu kedatangan ajal
baharulah handai engkau tnenyesal.
Anak dan harta jangan kauria
itulah amal yang sia-sia
Jikalau durhaka kepada emak
tiada dikata guru dan bapak
mulutnya terkerat perutnya bengkak
di dalam neraka tiada bergerak.
Gila berlari berkampung-kampung
hendak mencari tempat berlindung
kepada Allah meminta tolong-tolong
tobatlah aku berbuat bohong.
Subhana Allah heran sekali
nyawa dan badan sangatlah fani
hati birahi aku tahani
maka fakir mengarang sa’ir ini.
Ikan nun itu ikan pertama
di dalam laut terlalu lama
ia bersoal dengan segala ulama
bertanyakan masalah pohon agama.
Dijawab pula seekor layang
pohon agama itulah sembahyang
berbuat ibadat malam dan siang
supaya Nabi terlalu sayang.
dengarkan hadith dan Firman
sabda Nabi akhir zaman
dunia ini seperti pinjaman.
Maka berkata sekalian ikan
barang yang haram jangan dimakan
pekerjaan masiat hendak jauhkan
perkataan dalam kitab kita dengarkan.
Habislah sudah sa’ir ini
menyurat lebih tiada berani
sakit sungguh badanku ini
hati di dalam habislah fana.
Sekarang ini banyak yang indah-indah
malu dan sopan lenyaplah sudah
perempuan Hu lakunya orang jandah
dengan taruna ia berani bercandah.
Sa’ir disurat tunduk tengadah
dikeluarkan ia dari dalam dada
yang empunya ini paduka tuan Roorda
pada zaman ini ia telah berpindah.
Itulah sebabnya kami suratkan
kepada sekalian handai kami katakan
di negeri Banten Allah tentukan
mudah-mudahan selamat Allah peliharakan.


Sembah sujud kami yang hina
ke bawah kadim paduka yang bijaksana
kami pohonkan kepada Tuhan yang ghana
persembahan kami jika berguna.
Tiadalah dapat kami katakan
di dalam sa’ir kami sebutkan
janganlah paduka tuan lupakan
adalah juga kami ingatkan.
Tamatlah sudah sa’ir pun habis
bulan Dulkaidah harinya Kemis
jam pukul tujuh habis ditulis
dipinjam di Krukut tiada majelis.

Syair Gemala Mustika Alam

Oleh: Raja Ali Hajibismillahir rahmanir rahim
bismillahi permulaan kalam
alhamdulillah Tuhan seru alam
selawatkan nabi sayidil anam
serta keluarganya sahabat yang ikram

wa ba’duhu kemudian daripada itu
faqir mengarang syair suatu
kepada Allah mintak perbantu
menyudahkan maulud nabi yang ratu

Nabi Muhammad rasul yang mulia
ialah penghulu segala dunia
barang siapa berimankan dia
dunia akhirat mendapat bahagia

bangsanya Quraisy yang utama
ayahandanya Abdullah bernama
bundanya Aminah nama selama
binti Al-Wahab yang seksama

masa dia mengandung nabi-Allah
tiadalah berat tiadalah lelah
di dalam Mekkah syarafatullah
beberapa tanda kemuliaan terjumlah

tatkala bundanya mengandungnya
ringan dan senang tiada sakitnya
pada suatu masa waktunya
antara jaga dengan tidurnya

datanglah malaikat memberi khabar
kepada bundanya Aminah muktabar
engkau ini buntingkan sayidil basyar
nabi yang mulia yang amat besar

tatkala hampir akan bulannya
datanglah malaikat mengajarnya
beberapa jampi dengan serapahnya
memeliharakan daripada kejahatan seterunya

pada awal bulan pertama
bermimpilah Aminah perempuan utama
nabi-Allah Adam datang menjelma
berkatalah ia bersama-sama

katanya hai Aminah yang mulia
engkau buntingkan penghulu dunia
beranakkan dia tiada sia-sia
dunia akhirat mendapat bahagia

bulan kedua bermimpilah serta
nabi-Allah Idris memberi berita
kepada Aminah ia berkata
engkau buntingkan junjungan mahkota

bulan ketiga dikata orang
nabi-Allah Nuh datang seorang
berkhabarlah ia dengan yang terang
nabi dibuntingkan futuh berperang

bulan yang keempat tahun Fil
datang kepadanya Ibrahim Al-Khalil
berkhabar kepadanya sirr dan qalil
engkau buntingkan nabi yang jalil

bulan yang kelima khabar yang tentu
nabi-Allah Ismail datang begitu
berkhabar juga demikian itu
akan kelebihan nabi yang ratu

apabila sampai bulan yang enam
nabi-Allah Musa ‘alaihis salam
datang berkhabar di dalam manam
kelebihan nabi sayidil anam

bulan yang ketujuh pula dikata
nabi-Allah Daud datanglah serta
kepada Aminah memberi warta
kelebihan nabi alam semesta

bulan kedelapan nabi Sulaiman
datang dengan kesukaan iman
memberi khabar yang keterangan
buntingkan nabi akhirul zaman

bulan sembilan tidak selisih
datang kepadanya Isa al masih
ia berkata hai kekasih
engkau buntingkan nabi yang fasih

segala nabi yang disebut itu
memberi ia khabar yang tentu
apabila diperanakkan matahari perbantu
namakan Muhammad demikian itu
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 1
malam Isnin dua belas harinya
dahulu sedikit daripada fajarnya
masa diperanakkan oleh bundanya
beberapa mukjizat zahir padanya
setengah daripada irhash ikram
menerangi cahaya tempat-tempat yang kelam
masyrik dan magrib tempat yang balam
teranglah cahaya sayidil anam

setengah daripada irhash ter’ala
habis tersungkur segala berhala
yang disembah oleh kafir yang cela
ibadatnya batal tiada pahala

setengah daripada hairan kira-kira
bergoncang maligai singgasana Kusra
terkejut atasnya hulubalang tentera
lenyaplah akal budi bicara

padamlah api yang disembah kufar
masa diperanakkan sayidil basyar
beberapa lagi irhash yang besar-besar
di dalam barzanji berpanjangan khabar

dihias syurga pada malamnya
menyerulah segala kainat padanya
masyrik dan magrib tiap-tiap pihaknya
ahla wa sahla perkataannya
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 2
sifat diperanakkan nabi kita
terkerat pusat bercelak mata
berkhatan memang khabar yang nyata
dengan kodrat Tuhan semesta

beberapa lagi khabar yang sah
tatkala dibuntingkan bundanya Aminah
segala anbiya’ memberi basyarah
kepada bundanya memberi isyarah
masa diperanakkan junjungan alam
hadirlah sertanya Asiah dan Maryam
serta bidadari syurga yang ikram
datang memuliakan nabi yang ‘azam

itulah nabi yang ajaib
bin Abdullah bin Abdul Muntallib
bin Hasyim bi larib …
bin Abdil Manaf nama Liqaib

nama yang betul Al-Mughirah
bin Qusai bin Hakam bin Murrah
bin Ka’ab bin Luwai masyhurah
bin Ghalib bin Fihar bin Quraisyiyah

keturunan daripada nabi-Allah Ismail
bin nabi-Allah Ibrahim al-khalil
nabi kekasih ra-izil jalil
dunia akhirat dialah zhalil
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 3
wafat dahulu ayah bundanya
tinggallah ia dengan yatimnya
tinggal mamaknya memeliharakannya
kata orang Abu Thalib namanya

menyusukan dia beberapa jariyah
perempuan yang baik-baik shahbul ‘affah
setengah daripadanya Tsuaibah al-Aslamiyah
setengah daripadanya Halimatus Sa’diyah

mamaknya memeliharakan bersungguh-sungguh
makan dan minum ialah merengkuh
seumpama menating minyak yang penuh
karena ia orang tua senonoh
masa kecilnya beberapa ‘ajaibiyah
irhash yang nyata mukhaliful ‘addah
dipayungkan oleh awan yang rendah
beberapa lagi ajaib yang indah

seperti tersebut di dalam siarah
memberi salam setengah hajarah
susu yang hampa jadi mencurah
tiadalah payah lagi diperah

ajaib manusia pada masanya
melihatkan irhash berbagai macamnya
di dalam Mekkah beberapa zamannya
tiada pernah seumpamanya
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 4
umurnya sampai duabelas ‘am
dibawa mamanya ke negeri Syam
pergi berniaga dagangan bermacam
berjual beli siang dan malam

seorang ulama rahib yang ihsan
dikenalnya nabi akhirul zaman
ia pun terkejut serta hairan
keluarlah tuturnya tiada tertahan

aku melihat rasul yang mulia
jadi penghulu sekalian dunia
Taurat dan Injil menyebutkan dia
sifat nubuwahnya nyata sedia

kayu dan batu sujud baginya
khatamun-nubuwah antara belikatnya
apabila mamanya mendengar khabarnya
ia terkejut serta takutnya
lalu disuruhnya hantar pulang
takutkan fitnah Yahudi jembalang
tiada berapa lamanya berselang
mamaknya balik ke negeri terbilang

yaitu Mekkah negeri sendiri
sampai ke Mekkah berdiam diri
memeliharakan nabi sehari-hari
makan dan pakai yang ugahari
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 5
apabila sampai umurnya ramuzkah
pergi berniaga ke negeri Bashrah
membawa modal Siti Khadijah
perempuan yang mulia di dalam Mekkah

serta khadamnya Maisyarah namanya
dengan nabi disuruhkannya
serta beberapa khalifah sertanya
daripada Quraisy kaum kerabatnya

apabila sampai ke negeri Bashrah
berhentilah nabi pada satu arah
bertentangan dengan suatu shauma’ah
bagi pendeta nashraniyah

namanya datuk Nastur Nashrani
dikenalnya nabi habibur rahmani
sebab beberapa pertandaan seni
daripada irhash Tuhan rabbani

bersandar kepada kayu hampirnya
sudah tersebut di dalam kitabnya
tiadalah lain daripadanya
melainkan nabi juha mustahiknya
dia pun datang menghormatkan
kepada Maisyarah ditanyakan
alamat di mata diizahirkan
Maisyarah mengata ia bahkan

apabila selesai daripada hal
berbalik ke Mekkah nabi yang akmal
serta kaumnya berambal-ambal
serta keuntungan daripada modal

sekira-kira negeri Mekkah dekat
zahirlah pula irhash dahsyat
Siti Khadijah ada melihat
nabi dinaungi dua orang malaikat

apabila tiba nabi yang syahda
berjumpalah dengan Siti yang muda
berkhabarlah dagangan untung berganda
Siti pun suka di dalam dada

datanglah hidayah yang akbar
daripada Tuhan ilahul jabbar
kepada Khadijah perempuan ahyar
jatuhlah hatinya dengan sebentar

hendak bersuamikan nabi yang muda
karena ada kelebihannya ada
mukjizat dan irhash beberapa tanda
perkhabaran Maisyarah sudah memada

kepada rasulullah dikhabarkannya
barang yang dimaksud kepada hatinya
bersuamikan jua kehendaknya
rihul-iman sudah diciumnya

selesailah nabi mendengarkan peri
berangkatlah balik ke rumah sendiri
segala mamanya kanan dan kiri
berkhabarlah nabi akan hal diri

gemarlah segala mamanya tuan
karena Khadijah setinggi-tinggi perempuan
di dalam bangsa Quraisy sekalian
bangsa dan rupa serta hartawan

pergilah Abu Thalib serta mama
meminang Khadijah perempuan utama
kepada walinya yang utama
tiada tertahan lalu diterima

sudah selesai demikian itu
nikah kahwinlah serta bersatu
duduklah keduanya beberapa waktu
dapatlah anak satu ke satu
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 6
tatkala sampai umur empat puluh
dibangkitkan Allah jadi pesuruh
mendirikan ugama yang amat teguh
segala ugama habislah runtuh

tiadalah diterima ilahul ‘alam
selain daripada ugama Islam
dimulai dengan ra-itul manam
seperti cahaya falak-ul subhul ikram

hikmatnya jangan ia terperanjat
akan melihat malaikat yang hebat
yaitu Jibrail malaikat yang kuat
jadi suruhan rabbul kainat
kemudian daripada itu halnya
menjauhkan diri daripada kampungnya
suka bersunyi seorang dirinya
di bukit Hira’ konon khabarnya

bagi Bukhari punya perkataan
di jabal Hira’ kira-kira sebulan
li ibni Ishaq pada bulan ramadhan
keduanya itu riwayat handalan

pada malam tujuh belas lailatul qadriyah
malaikat Jibril pun datanglah
katanya iqra’ makna bacalah
jawab nabi yang dibaca apalah

dipeluk Jibrail serta dipicitnya
katanya iqra’ dengan sesungguhnya
dijawab bagaimana bacaannya
dipeluk Jibrail serta diajarnya

katanya iqra’ bismirabbika
membacalah nabi tiadalah leka
kemudian dari itu beberapa ketika
kemudian Jibrail datang semula

membawa firman Allah ta’ala
ya ayyuhal mudatsir dibacakan pula
kemudian yang lain Quran yang a’la
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 7
nabi pun berhadap kepada kaumnya
membawa firman amar nahinya
kebanyakan Quraisy mendustakannya
melainkan Abu Bakar membenarkannya

setengah Quraisy membenarkannya
mana-mana yang terdahulu pada azalnya
membenarkannya bersungguh hatinya
tiadalah takut atau gentarnya

seperti Ali karamullahu-wajhah
dan perempuannya Siti Khadijah
dan Zaid bin Haritsah
demikian Bilal ibni Rabbah

kemudian Usman bin Thalhah
dan Sa’ad dan Sa’id kedua bertuah
dan ibni ‘Auf ibni Shafiah
dan lain daripada Quraisyiyah

dan lain mana-mana untung janji
masuklah ia ugama terpuji
ditinggalkannya ugama yang keji
mengikut ugama shahibul furaji

mana-mana yang disesatkan Allah
seperti Abu Jahal laknatullah
akan nabi didustakannyalah
jadilah syaitan seteru Allah

nabi sebagai jua menyeru
tiada diperdulikan bapa dan ibu
tiadalah takut langgar dan serbu
seumpama tetap kota dan kubu

lain daripada itu beberapa pula
suruh dan larang Allah ta’ala
di dalam Quran ‘azza wa jalla
perintahan yang baik tiada cela
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
Fasal 8
apabila dizahirkan olehnya nabi
ugama Islam yang terpuji
mendustakan kaumnya ahlil-makki
menyakiti dengan sumpah dan maki

tiada diindahkan nabi Muhammad
bersungguh-sungguh juga mengajar ummat
melepaskan daripada kafir zhalalat
di negeri akhirat boleh selamat

tiadalah mereka itu mengindahkan dia
diperbuatnya juga perbuatan sia-sia
menyakitkan nabi beberapa bahaya
sampai dilontarnya nabi yang mulia

di dalam hal yang demikian itu
diperintahkan oleh Tuhan yang satu
mikraj ke langit khabar yang tentu
mukjizat yang besar demikian itu

apabila mati Abu Thalib mamanya
serta Khadijah isterinya
kesakitanlah muslimin sekaliannya
beberapa kesusahan ditanggungnya

di dalam tiada beberapa lama
berpindahlah nabi Muhammad ternama
ke negeri Madinah yang utama
di situlah bertambah keras ugama

ketika itu teranglah kelam
tampak tingginya ugama Islam
tampak kehinaan kafir yang tenggelam
berhujah berperang mukanya hiram

perang Badar permulaannya
perang Uhud kemudiannya
perang Khandaq mengiringinya
perang Khaibar pula di belakangnya

tiap-tiap perang nabi yang mulia
si kafir juga mendapat bahaya
terbunuh tertawan dijadikan sahaya
Islam juga mendapat bahagia

sebab nabi rasul yang benar
mukjizatnya Quran yang amat besar
khabar yang gaib khabar izhar
semuanya berbetulan dengannya khabar

Agama Islam kekal berdiri
ilal akir yaumid dahari
mansuh sekalian ugama yang bahari
Yahudi Nasrani demikain peri

hingga sampai pada khalifahnya
mendirikan ugama sangat teguhnya
Syam dan Rum, Parsi sertanya
dilanggar diperang dikalahkannya

sebab berperang ugama yang mulbih
nabi Muhammad lisanul fasih
hatinya suci sangatlah bersih
akan dunia tiada ia kasih

sifat kepujian dihimpun kepadanya
sifat kecelaan jauh daripadanya
hai segala kamu umatnya
ikut olehmu akan jalannya

serta kasih akan dianya
sukakan olehmu mendengar kisahnya
apalagi bulan mauludnya
harus dibesarkan itu waktunya

seperti makan minum ugahari
jangan yang berat menyakiti diri
menzahirkan kesukaan demikian peri
kepada ahlil Islam masyhuri

karena beberapa negeri yang besar
mengerjakan maulud sayidil basyar
tiada ada ulama yang ingkar
karena adat hasanah yang benar

tamatlah syair maulud ini
bahasa Melayu di sebelah sini
aku mukhtasarkan hai ikhwani
kuambil waqa’ahnya sahaja begini
ini doa dimelayukan adanya
ayuhai nabi rasul yang mulia
harapkan syafa’at kita kan dia
pada mahsyar berhimpun manusia
menghukumkan kita Tuhan yang kaya

ayuhai nabi junjunganku
tiadalah lain pengharapan aku
hanyalah tuan mahkotaku
melepaskan dari kejahatan laku

ayuhai nabi kami Muhammad
tuan-hambalah nabi kasihkan umat
syafa’atkan kami hari kiamat
daripada huruhara yang amat azmat
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihi
tamatlah syair maulud ini
dikalimahkan dengan bahasa Melayu
***
kemudian daripada demikian itu
di akhir nin ada pesan suatu
kepada pembaca syair nin tentu
sebarang maklum tuan di situ

pesanan nazir di mathba’ah ini
kepada sekalian sahabat ikhwani
syair yang sudah dithaba’ di sini
yang lain tak boleh membuat begini

tiada diizinkan selama-lamanya
mathba’ah yang lain mencetak dianya
tertentulah mathba’ah yang punya
bersalahan membeli berapa ratusnya

karena itulah segala ikhwan
bolehlah beli wahai bangsawan
baik laki-laki atau perempuan
membacanya boleh menghiburkan rawan

harganya murah sudahlah esah
tuan tiada berkeluh kesah
belilah tuan ahlil-madrasah
syair nabi empunya kisah

gemala mestika syair bernama
diterjemahkan sudah beberapa lama
inilah syair yang terutama
kisah al-nabi rasul seksama

bahasa Melayu disyairkan sudah
sekalian kita tidaklah gundah
mencari pahamnya jadilah mudah
tiada panjang tunduk tengadah

bersalahan bahasa Arab Kharsani
sukar dabitnya kita di sini
bahasa Melayu demikian ini
mesra pahamnya boleh dijalani

hingga inilah pesanan beta
kepada pembaca sekalian rata
kemudian salam hamba berserta
tamat al-kalam hamba berkata
Sesungguhnya telah selesai dicetak syair ini bihamdillahi al-karim al-wahhab
di dalam Mathba’ah Riauwiyah ‘ala zimmati Ali ibni Ahmad Al-‘Athas
pada 28 Sya’ban 1311 H/5 Maret 1894 M.

Syair Shiyamu Ramadhan

Oleh: Lisa sabin


Bismillahir rahmanir rahim

Awal bismillah kami haturkan
Sebagai tanda kalam pembukaan
Menyambut datangnya bulan ramadhan
Bulan mulia orang beriman

Telah menjelma bulan yang mulia
Segenap muslimin menyambut ia
Amalan di dalamnya tiada sia-sia
Menjadi rahmat bagi manusia

Telah bersua bulan penuh rahmat
Melakukan puasa hendaklah hikmat
Ibadah yang khusyu’ menjadi nikmat
Niscaya diakhirat mendapat selamat
.
Telah bertemu bulan yang maghfirah
Bulan peredam segala amarah
Hati yang kusam menjadi cerah
Wajah berseri senyumpun murah


Telah berjumpa bulan yang dirindu
Pengobat segala hati yang sendu
Umpama lebah bersua madu
Itulah hati muslimin berpadu

Telahpun tiba bulan puasa
Bulan pencuci sekalian dosa
Mengumpul bekal tuk esok lusa
Semoga terlepas segala siksa

Hendak memasuki bulan yang suci
Hilangkan segala dendam dan benci
Tiada dusta tiada caci
Selaksa dosa habislah dicuci

Amal yang baik selalu dibuat
Buang segala dengki dan khianat
Menjauh dari segala maksiat
Agar badan mendapat selamat

Memasang niat sedari awal
Dari ramadhan hingga ke syawal
Niat dihati untuk beramal
Diakhirat nanti menjadi bekal

Menahan segala lapar dan dahaga
Segala ucapan dijaga juga
Segala yang berlaku kepada raga
Lahir dan bathin semua dijaga

Menahankan dari segala nafsu
Syaitan dan iblis menjadi bisu
Susah menggoda rayuan palsu
Bagai terkurung didalam pasu

Pabila waktunya telahpun tiba
Makanlah sahur janganlah lupa
Agar berkurangan lapar dan dahaga
Lebihlah mudah kita berpuasa

Amalan yang baik selalu dibuat
Tunaikan sembahyang tiada terlewat
Agar diri mendapat berkat
Itulah tanda orang yang selamat

Pabila diri telahpun mampu
Tunaikan sedekah tiadalah ragu
Memberi infak tanpa menunggu
Kelak menambah banyak pahalamu

Anak yatim hendaklah santuni
Pabila berlebih rizki duniawi
Kita ikuti anjuran nabi
Berkahnya balik ke diri sendiri

Janganlah segan membaca qur’an
Itulah ia sebaik-baik amalan
Memakai tajwid jadi anjuran
Alunan merdu sepanjang ramadhan

Membuang segala hasad dan dengki
Jahat dan keji serta iri hati
Ia merusak kalbu yang suci
Balasannya ada diakhirat nanti

Amalan yang baik elok lakukan
Amalan yang buruk jadi sempadan
Itulah ia sebaik-baik kelakuan
Anjuran bagi semua insan

Kita ikuti tuntunan nabi
Hadapi cobaan bertubi tubi
Segala godaan silih berganti
Sabar dan syukur itulah kunci

Tak lupa menjalin silaturahmi
Kunjung mengunjung di sana sini
Berbuat baik menabur budi
Itulah tanda mulia pekerti

Menahan diri tak banyak bicara
Kalimat dapat menjadi bisa
Daripada timbul silang sengketa
Lebih baik kita diam sahaja

Mengisi waktu dengan manfaat
Sebarang kerja pembawa berkat
Tak hanya duduk tangan berlipat
Bisa merugi dunia akhirat

Pabila maghrib telahpun tiba
Itulah waktu bersuka cita
Siapkan hidangan untuk berbuka
Makan dan minum tiadalah leka

Adab berbuka jangan berlebihan
Hidup bersahaja hindari pemborosan
Jangan banyak mubazir makanan
Jauhi pengaruh budaya syaitan

Do’a pembuka amatlah merdu
Dimulai ‘Allahumma laka sumtu’
Disambung ‘wa bika amantu’
Diakhiri ‘wa ala rizkika afthartu’

‘Atas namaMu aku berpuasa’
‘Atas rizkiMu aku berbuka’
Semoga gugur segala dosa
Melainkan mendapat banyak pahala

Inilah dia jamuan Allah
Segala rahmat terhidang sudah
Nikmati hidangan penuh berkah
Wanginya syurga terasa sudah

Berpuasa dengan keikhlasan hati
Itulah ciri muslim sejati
Hatinya bersih seputih melati
Jannatun na’im telah menanti

Amalan berikut shalat tharawih
Untuk mencari pahala berlebih
Walaupun badan terasa letih
Itulah tanda mukmin terkasih

Tadarus qur’an amalan utama
Elok lakukan bersama sama
Sungguhlah merdu suara bergema
Hingga menyentuh ke dalam sukma

Hidupkan malam dengan tahajud
Menggapai cintaNya melalui sujud
Do’a pengabul segala maksud
Semoga impian segera terwujud

Hati yang sejuk lagilah bersih
Panjatkan do’a penuh kasih
Malaikat mengaminkan tiada letih
Allah memberi pahala berlebih

Ada suatu malam yang ihsan
Pahala berlebih seribu bulan
Puncak segala nikmat ramadhan
Dambaan segala muslimin sekalian

Itulah malam Lailatul Qadriyah
Suatu malam yang penuh berkah
Segala rahmat tercurah sudah
Bagi hamba yang dimuliakan Allah

Itulah segala nikmat ramadhan
Allah curahkan tiada berkurangan
Balasan atas segala amalan
Bagi sekalian orang beriman

Hinggalah tiba hari kemenangan
Setelah sebulan shaum ramadhan
Telah lewati selaksa ujian
Idul fitri menjelma kemudian

Kini tibalah hari yang berkah
Wajah muslimin terlihat cerah
Semua berpakaian serba indah
Takbir dan tahmid bergema sudah

Ini adalah hari kemenangan
Perlu rayakan dengan kesenangan
Siapkan berbagai macam hidangan
Untuk menjamu handai taulan

Makan dan minum yang ugahari
Jangan yang berat menyusahkan diri
Laku berlebih hendaklah hindari
Itulah tanda mukmin bestari

Janganlah lupa membayar zakat
Ia melengkapi segala berkat
Lakukan jangan sampai terlambat
Karena ianya sendi ibadat

Memohon maaf kepada sesama
Itulah ia perbuatan yang utama
Mari lakukan bersama-sama
Agar tenteram didalam sukma

Maaf kepada ibu dan bapak
Orang tuapun kepada anak
Saudara jangan terlupa pulak
Hilangkan segala duri dan onak

Kepada sahabat dan handai taulan
Meminta maaf semua sekalian
Serta juga berjabat tangan
Menyambut hari penuh kemenangan

Mari menjalin silaturahmi
Kunjung mengunjung ke sana sini
Tuntunan rasul kita ikuti
Seruan Allah Tuhan Rahmani

Itulah ia ugama Allah
Segala tuntunan jelaslah sudah
Suatu ajaran yang sangat indah
Tiadalah hati merasa gundah

Syair nan elok khatamlah sudah
Pengobat segala hati nan gundah
Semoga ianya membawa berkah
Hanya mengharapkan ridha Allah

Pabila ada khilaf perkataan
Bukanlah ianya suatu kesengajaan
Jari sepuluh kami susunkan
Mohon maaf kami pintakan

Demikianlah sudah perkataan ini
Kami memohon Tuhan Rabbani
Menyudahkan syair ramadhan bestari
Tamat al-kalam kami akhiri

Allahumma shalli wa sallim alaihi’

Marhaban ya Ramadhan
Marhaban ya Sahru Shiyam..